Sabtu, Ogos 15, 2015

Profesionalisme Dalam Komunikasi Politik. Satu Kajian Perbandingan Poster-Poster Kempen Dalam Pilihanraya Kecil (PRK) P 44 Permatang Pauh pada 2008 dan 2015.

dari ChangkatNingkeBTP

Kertas Kerja ini dibentangkan pada 10 Ogos 2015 di dalam Seminar Kerajaan & Peradaban (SOGOC2) anjuran UPM & IKIM.

Dr Hamdan Mohd Salleh
Institut Kajian Sosial Selangor (IKSAS)

Abstrak


Kajian ini memberi penekanan khusus mengenai perbandingan perang poster yang melibatkan calon-calon yang bertanding pada kedua-dua PRK berkenaan. Berdasarkan kajian literatur berkenaan profesionalisme dalam komunikasi politik, beberapa dapatan diformulasikan berkenaan perubahan dalam bentuk tekstual dan elemen visual di dalam poster-poster kedua-dua PRK berkenaan.  

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah observasi yang difokuskan kepada perubahan dalam penggunaan foto pimpinan politik, logo parti serta penekanan terhadap isu-isu politik, ideologi serta isu massa yang diletakkan di dalam poster-poster pilihanraya. Secara keseluruhan, analisa dilakukan tehadap poster-poster yang digunakan oleh 7 orang calon dari 6 buah parti politik. Dapatan akhir kajian mendapati terdapat peningkatan tahap profesionalisme dalam komunikasi politik menerusi penggunaan poster  di [Dalam…]kalangan calon-calon yang bertanding di kawasan Parlimen yang cukup unik seperti P44 Permatang Pauh. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rens Vliegenthart (2012:179), poster kempen pilihanraya semakin memberi keseimbangan fokus antara imej dan teks. Isu yang dibawa sewaktu PRK 2015 semakin menampakkan kematangan yang sangat jelas berbanding PRK 2008 berselang 6 tahun antara satu sama lain.
Keywords:  Media Politik, Politik Perbandingan, Pilihanraya Kecil, Oposisi, Permatang Pauh