Selasa, Mei 15, 2012

MPW: Kuliah 1 Hubungan Etnik di Malaysia Secara Umum

dari ChangkatNingkeBTP


  •  Kepada para pelajar, sila baca terlebih dahulu nota ini sebelum kuliah minggu hadapan. Bagi mereka yang inginkan nota ini dalam bentuk pdf, sila email ke hamdan@unisel.edu.my
  • Saya akan menggunakan nota-nota yang dimuatkan di blog ini bagi perbincangan di dalam kuliah mingguan. 
Pengenalan
- Malaysia telah berjaya keluar drp kumpulan negara mundur kpd negara sedang membangun dan kini menuju ke arah status negara maju (cita-cita dlm Wawasan 2020).
-  Malaysia pernah melalui pelbagai peristiwa pahit yang menjejaskan hubungan etnik sejak zaman penjajahan sehingga selepas merdeka (Peristiwa 13 Mei 1969)
Daripada pengalaman pahit tsb, pengajaran penting   yg diperoleh ialah:
1.  Kemajuan ekonomi shj tidak lengkap
  sekiranya tidak disertai kestabilan politik.
2.  Kestabilan politik shj tidak memadai tanpa   pembangunan ekonomi yg seimbang.
3.  Pembangunan ekonomi dan kestabilan   politik   perlu berjalan dgn lancar dan seimbang   agar   tidak wujud kepincangan sehingga   menimbulkan konflik.
Keseimbangan : melibatkan agihan habuan ekonomi yg saksama & perkongsian kuasa pemerintahan yg matang.
Persoalannya
1.   Apakah faktor yg boleh membawa     keseimbangan?
2.  Apakah perkara yg perlu dipertahankan   atau   dipelihara untuk menjamin   keseimbangan secara berterusan?
Usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yg harmonis


KEPENTINGAN MEMAHAMI HUBUNGAN ETNIK
1.  Malaysia merupakan sebuah negara berbilang   kaum yg pernah menghadapi konflik etnik.
2.  Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh   struktur sosial masyarakat dan memberi   pemahaman tentang darjah pluralisme sosial   dan kebudayaan, punca konflik serta   sejauhmana struktur masyarakat bersifat   kolonial.
3.  Hubungan etnik mencerminkan perkembangan   sejarah dan kemampuan sosioekonomi   sesebuah negara.


4. Hubungan etnik mencerminkan darjah dan   sumber ketegangan sosial dlm sesebuah   masyarakat.
5.  Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isu   prasangka dan diskriminasi di sesebuah   negara   serta gambaran peranan faktor personaliti   dalam menentukan tingkah laku ahli   masyarakat.
6.  Hubungan etnik penting dalam memahami   kesan pengindustrian di sesebuah negara   (kesan pengindustrian dan perubahan sosial).
7.  Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial   dan perancangan sosial sesebuah negara.

Usaha-usaha Ke Arah Memupuk Perpaduan Nasional
Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara   (kini   Jabatan Perpaduan Negara dan   Integrasi   Nasional /JPNIN).
-  Pengenalan Rukun Negara (ideologi   kebangsaan).
-  DEB, Dsr Pendidikan Kebangsaan, Dsr   Kebudayaan Kebangsaan.
-  Gabungan parti-parti politik (Cth: Barisan  Nasional)

-Integrasi antara wilayah (antara bandar   dgn   luar bandar) dan antara Semenanjung Malaysia   dgn Sabah &   Sarawak.
-  Usaha kerajaan (top-down) shj tidak   memadai tetapi mesti digenapkan dgn usaha   yg berbentuk (bottom-up)   menerusi kerjasama   & sumbangan drp sektor swasta, sektor   komuniti dan semua parti politik.
-Keharmonian Hubungan Etnik di   Malaysia   tidak bergantung semata-mata kpd keadaan   berbaik-baik antara   pelbagai kumpulan etnik   tetapi juga  antara kumpulan kelas sosial yg   berbeza (pekerja/kelas menengah/golongan yg kaya drp pelbagai kumpulan)
-  HE merupakan satu ciri penting yg   mencorakkan sistem sosial Malaysia   walaupun tahap perpaduan nasional di negara   kita sukar diukur, namun negara   luar melihat   Malaysia sbg negara yg berjaya   mewujudkan   HE yg harmonis
Tiada ulasan:

Perkongsian Pandangan Ustaz Siddiq Fadzil - Pendidikan Al-Hikmah & R 4.0

dari ChangkatNingkeBTP Saya berkesempatan bersama pengurusan Unisel dalam satu majlis ilmu bersama Tokoh Maal Hijrah, Prof Ustaz Dato'...